З барабана — в шафу

Сушіння в прально-сушильних машинах відбувається за рахунок додаткового нагрівального елемен та, який нагріває не воду, а повітря, яке завдяки вентилятору проходить по спеціальних трубах і потрапляє в бак, де, власне, й сушить вологу білизну. Після того, як тепле пові тря забрало вологу з речей, у нього є два шляхи — залежно від типу сушки. Більшість виробників про понує користувачеві так звану кон денсаційну сушку.

Інакше кажучи, в момент сушіння вологе повітря з барабана проходить через конден сатор, в якому для осушення повітря використовується холодна вода. Тут повітря віддає вологу й тепло і висушеним повертається в барабан з білизною (попередньо пройшовши через вентилятор і нагрівач). Волога з конденсатора виводиться в кана лізацію. Оскільки для конденсуван ня вологи з повітря в конденсаторі використовується холодна вода, то збільшується загальний обсяг витра ченої під час прання води.
Є прально-сушильні машини, де вода в процесі сушіння не вико ристовується. Вентилятор проганяє повітря крізь ТЕН, нагріте повітря вилучає з білизни вологу. Нагріте вологе повітря надходить у конден сатор, що охолоджує його повітрям з квартири за допомогою ще одного вентилятора. Сухе повітря поверта ється до ТЕНу і далі знову прямує в барабан. Повітряний конденсатор діє як тепло- і вологообмінник. Волога з нього потрапляє в каналізацію. У цьому разі машина економить воду, що за нинішніх цін на неї чимало важить.

Добре, коли машина має кілька ступенів висушування, що дозволяє програмувати її на певний вид тка нини. Зазвичай це сушка «під прас ку» — для речей, які потрібно прасу вати. Сушка залишає трохи вологи в речах, полегшуючи таким чином процес. Функція «на вішалку» підходить для речей, які не рекомен дується повністю висушувати й пра сувати. Після віджимання й легкої просушки вони мають “відвиснути” на вішалці. Сушка «у шафу» підійде для речей, здебільшого синтетич них, які можна повністю висушува ти й відразу прибирати в шафу.

Захист від протікання

Більшість господинь через свою зайнятість дуже часто залишають пральні машини працювати без нагляду — в порожній квартирі. Треба завважити, що прально-сушильні машини схильні до час тих поламок. Адже за великих тем ператур в баку швидко зношуються гумові деталі. Тому дуже важливо, щоб така побутова техніка мала захист від протікання. Адже вода за потрапляння в систему праль ної машини може стати причиною короткого замикання або зато плення сусідів поверхом нижче. Варто проконтролювати, щоб прально-сушильна машина мала перший клас захисту з індивідуаль ним заземленням кожного елект ричного вузла. Аби люк машини був стійкий до механічного впли ву, він повинен мати подвійне скло і спеціальний важіль, який бло кує двері під час прання. Сучасні машини оснащують передовими системами захисту від протікання. Система Aqua-Stop — дуже міцний двошаровий шланг, який авто матично блокує подачу води за розгерметизації барабана. Agua-Control передбачає присутність в піддоні машини поплавка, що замикає контакти електронної системи, яка автоматично вклю чає злив і припиняє подачу води. Найнадійніша система Agua-Safe — 16-ступенева електронна система контролю можливого витоку води.

Кому потрібна, а кому — й ні

Про придбання прально-сушильної машини варто замислитися:
• холостякам та бізнесвумен;
• невеликим сім’ям (виняток — машини із завантаженням до 9 кг);
• сім’ям з маленькими дітьми;
• людям, котрі мешкають у дуже маленьких квартирах та в квартирах без балконів.
Прально-сушильну машину не варто купувати:
• якщо в родині багато прання;
• коли в одязі переважають делікатні речі;
• якщо бюджет не дозволяє дещо більше платити за електроенергію.